Продължете към съдържанието

ПРАВИЛА

Общи правила

– Отигравайте всяка ситуация по възможно най-близкия до реалността начин.

– Не наранявайте никого.

– Не повреждайте и не губете чужда собственост.

Безопасност

– Носенето на предпазни очила е задължително.

–  Пазете себе си и останалите играчи от реално нараняване. Ключова мета фраза при необходимост от спиране на играта поради опасност е “СТОП ИГРА”

– Пазете природата – не допускайте опасност от пожар и замърсяване. 

Ролеви интеракции

– Позволено е всичко, което е приемливо за участващите в интеракцията. 

– Ако определена ескалация не е приемлива за вас, използвайте ключовата мета фраза: “ОФГЕЙМ”, последвана от вашето желание по отношение на интеракцията – напр. “Спри това претърсване” или “Няма да участвам в това действие” и др. 

– Ако чуете такова искане от друг участник, сте длъжни да се съобразите с него.

Игрови и неигрови зони

– Обитаваните къщи, техните дворове и улиците в населените места са НЕИГРОВИ ЗОНИ.

– Всичко останало е игрова зона, включително цивилните палатки.

Елиминирани персонажи

– Играч с елиминиран персонаж се маркира като офгейм чрез оранжева шапка, жилетка или парче плат с минимален размер размер 50х50см, желателно със светлоотразителни елементи. 

– Нощем е задължително използване на източник на светлина под оранжевата маркировка. Позволява се използване и на мигаща червена светлина, ако описаният начин на маркировка е недостъпен.

Специални правила за всяка фракция

– Всяка фракция има собствен набор от правила, които ще получи преди игра. Те са достъпни само за нея. Това включва правила за прераждане, правила за използване на машини и друг специфичен инвентар и др.  

– Не спорете с членове на други фракции относно правила. Вие не знаете важащите за тях правила. Симулирайте всичко, което ви се случва по най-достоверния възможен начин.