Skip to content

Все по-често ни питат- какво е RW? Игра или тренировъчно мероприятие?

Отговорът е “и двете”.

Всяка фракция (и дори всеки участник) има различен фокус, различни извънигрови цели и търси различно преживяване. И все пак- ако трябва да определим кое е отличаващият, водещ принцип- това безспорно е симулацията.

Но какво е симулация? За екипа на RW, това е подход към пресъздаване на значими елементи от комплексната и динамична система, която е реалният живот. За нас тези елементи са работа в среда на неизвестност, недостатъчна информация, голям и труден терен, в различни части на денонощието, под стрес, срещу свободната волята на активно действащ противник. Всяка фракция, всеки участник използва тези елементи за удоволствие или обучение, според предпочитанията си.

Огромна разлика с други игри, е, че тук участниците носят последствията от своите индивидуални и групови действия. Успехът не е гарантиран, нито комфорта, нито конкретни преживявания. Това на пръв поглед е плашещо, но всъщност е основната причина Razor Wire да се ползва с такава популярност. Всеки може да сблъска предварителните си нагласи и очаквания, подготовката и уменията си с игровият свят и да види резултата, неоцветен от сценарий или специално заложени механизми за “баланс”.

За ветераните от предишните симулации отговорът е ясен, но ТИ, който участваш за пръв път- готов ли си да приемеш предизвикателството?