Skip to content

Razor Wire 11 ще се проведе 15.06.2024г. и 16.06.2024г. Очаквайте детайли скоро.

Допълнителна информация е налична във фейсбук събитието на симулацията, а записването се извършва в съответната секция на този сайт.

Теренът на симулацията се намира на няколко километра от град Сливница и обхваща територията между селата Радуловци, Бърложница, Братушково, Гълъбовци, Гургулят и Ракита. Огромният терен е с труден релеф, с две реки, разнообразна растителност и е достъпен през серия стари военни пътища.

Razor Wire започна преди години, като еърсофт игра, предлагаща военносимулационни елементи на Еscape&Еvasion, планиране и провеждане на операция по контрол на терен, търсене и залавяне на бегълци и противопартизанска дейност. Огромният пресечен терен, времетраенето от едно цяло денонощие и свободата на действие я превърнаха в уникално преживяване за участниците от всички фракции- бегълци, армия, партизани, цивилни.

В настоящето си, десето издание, Razor Wire ще продължи да изпълнява още една функция: обучителна. В симулацията ще участва доброволното формирование  АСП – Аварийно Спасяване Пловдив, което ще проведе годишната си тренировка по предотвратяване и овладяване на бедствия и извънредни ситуации, както и ликвидиране последствията от тях; търсене и спасяване, даване на първа помощ, логистични действия и други, в условията на сложна, динамична среда.