Skip to content

Готов ли си да приемеш предизвикателството?

Отличаващият и водещ принцип на Razor Wire e безспорно един – симулацията.

За нас това е подход към пресъздаване на значими елементи от комплексната и динамична система, която е реалният живот.

Работа в среда на неизвестност
Недостатъчна информация
Голям и труден терен
Денем и нощем
Под стрес
Срещу волята на мотивиран противник

Успехът не е гарантиран, нито дори комфорта. Всичко зависи от теб. Готов ли си за предизвикателството?